EL-kontroll

Har du fått sjekket det elektriske anlegget i det siste?

Som boligeier, eier av næringseiendom eller sameie er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand og at det blir foretatt ettersyn slik at anlegget til enhver tid er i henhold til sikkerhetskravene.

Hensikten med en el-kontroll er en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, isolasjonsmåling av kursene, test av jordfeilbryter, ledninger, jording og utjevninger osv. for å sjekke at boligens elektriske anlegg er trygt og oppdatert. En el-kontroll vil avdekke eventuelle feil som kan gjøre stor skade og i verste fall starte brann.

Med el-sjekken får du en tilstandsrapport, som inneholder en anbefalt tiltaksliste for eventuelle feil og mangler.

Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Vi hjelper deg med ditt elektriske anlegg.